Phân Loại Các Nhóm Nợ Tín Dụng

Nếu bạn thường mua sắm bằng chiếc thẻ tín dụng, hay tham gia vào các khoản vay tín chấp/thế chấp với ngân hàng thì bạn cần phải nhớ nộp tiền đầy đủ khi đến hạn. Có thể bạn không biết rằng các ngân hàng và tổ chức tín dụng luôn theo sát thông tin vay nợ của bạn thông qua các trung tâm thông tin tín dụng

Bạn sẽ bắt đầu quen thuộc với các khoản vay/nợ tín dụng khi giao dịch với ngân hàng, đặc biệt là trong thời đại chiếc thẻ tín dụng dần trở nên phổ biến hơn. Vậy bạn cần biết những quy tắc khi tham gia vào các khoản vay tín dụng và cách phân loại các nhóm nợ tín dụng để giữ cho bản thân một lịch sử giao dịch hoàn hảo

Phân Loại Các Nhóm Nợ Tín Dụng

Lịch sử tín dụng của bạn được ghi lại ngay khi bạn phát sinh giao dịch tín dụng với ngân hàng

Lịch sử tín dụng quan trọng thế nào?

Nếu bạn thường mua sắm bằng chiếc thẻ tín dụng, hay tham gia vào các khoản vay tín chấp/thế chấp với ngân hàng thì bạn cần phải nhớ nộp tiền đầy đủ khi đến hạn. Có thể bạn không biết rằng các ngân hàng và tổ chức tín dụng luôn theo sát thông tin vay nợ của bạn thông qua các trung tâm thông tin tín dụng. Hệ thống này tại Việt Nam được gọi là Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia – CIC. Hệ thống tổ chức này sẽ thu thập và lưu trữ lại thông tin về các khoản vay và lịch sử thanh toán nợ từ cá nhân cho đến các doanh nghiệp.

Vì vậy, cứ mỗi lần bạn trễ hạn thanh toán hoặc không chi trả cho khoản nợ tín dụng thì những điều này đều sẽ được lưu vào thông tin tín dụng của bạn trên CIC. Các ngân hàng và các tổ chức tín dụng sẽ dựa vào đây để cân nhắc xem có duyệt các khoản vay của bạn hay không.

Phân loại các nhóm nợ tín dụng

Trên hệ thống CIC, lịch sử tín dụng của bạn sẽ được chia làm 5 nhóm nợ tín dụng với các mức độ khác nhau.

– Nhóm 1: Dư nợ đạt chuẩn

+ Người vay thanh toán các khoản nợ đúng hạn

+ Thời gian nợ quá hạn dưới 10 ngày.

– Nhóm 2: Dư nợ cần lưu ý

+ Các khoản vay/nợ được ngân hàng điều chỉnh lại kỳ hạn thanh toán lần 1.

+ Thời gian nợ quá hạn từ 10 – 90 ngày.

– Nhóm 3: Dư nợ không đủ tiêu chuẩn

+ Tuy đã được điều chỉnh lại kỳ hạn chi trả nhưng các khoản nợ vẫn quá hạn dưới 30 ngày.

+ Các trường hợp được miễn hoặc giảm lãi do không đủ khả năng trả lãi. + Thời gian nợ quá hạn từ 30 – 90 ngày.

– Nhóm 4: Nợ nghi ngờ mất vốn

+ Thời gian nợ quá hạn từ 90 – 180 ngày.

+ Tuy đã được điều chỉnh lại kỳ hạn chi trả nhưng các khoản nợ vẫn quá hạn 30 – 90 ngày.

+ Các khoản vay/nợ được ngân hàng và các tổ chức tín dụng điều chỉnh lại kỳ hạn thanh toán lần 2.

– Nhóm 5: Nợ có khả năng mất vốn (Nợ xấu)

+ Thời gian nợ quá hạn hơn 180 ngày.

+ Tuy đã được điều chỉnh lại kỳ hạn chi trả nhưng các khoản nợ vẫn quá hạn lên đến hơn 90 ngày.

+ Các ngân hàng/tổ chức tín dụng đã điều chỉnh kỳ hạn thanh toán nợ lần thứ 2 nhưng vẫn quá hạn.

+ Các khoản nợ được điều chỉnh kỳ hạn thanh toán lần thứ 3 trở lên. Phân Loại Các Nhóm Nợ Tín Dụng

Hãy luôn theo dõi các khoản vay để đảm bảo cho mình một số điểm tín dụng hoàn hảo

Bắt đầu từ nhóm 3, các khoản vay thế chấp/tín chấp sẽ bị ngân hàng cân nhắc và hồ sơ xin vay có thể bị từ chối do điểm uy tín không đạt chuẩn và có dấu hiệu vướng vào nợ xấu.

Lịch sử tín dụng này sẽ lưu trữ trên CIC từ 5 đến 7 năm kể từ lần đầu tiên mắc phải.

Vậy nên, hãy kiểm tra thật kỹ thời hạn thanh toán, các khoản vay và có phương pháp chi tiêu phù hợp để cân bằng tài chính cá nhân. Nếu bạn vì vậy mà mất đi sự hỗ trợ từ các ngân hàng cho các mục tiêu tương lai thì sẽ rất đáng tiếc đấy!